Tiêu điểm: 
SINH VIÊN - ĐOÀN THỂ

HỘI THAO KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017 (2017-04-09)

Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo khí thế hăng say phấn khởi cho các sinh viên đang theo học tại Khoa Quản trị kinh doanh. Qua đó động viên khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo, đoàn kết góp phần hoàn tốt nhiệm vụ học tập, đồng thời...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Đại học QTKD tổng hợp
  • Đại học QT Marketing
  • Cao đẳng QTKD
  • Cao đẳng Marketing
  • CĐN Quản trị kinh doanh
  • CĐN Marketing
  • Cao đẳng liên kết Canada
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Thạc sỹ SOONGSIL

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

 Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Đảm nhận các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng và trung cấp. 

 

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ MARKETING

Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Ngành Quản trị Marketing đào tạo sinh viên kiến thức trong việc ra quyết định Marketing và kỹ năng vận dụng các chương trình Marketing trong thực tiễn.

CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án; 
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
Đảm nhận các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng và trung cấp. 
 

CAO ĐẲNG MARKETING

Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
Đảm nhận các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng và trung cấp. 

CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Đảm nhận các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội; Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh…; Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng và trung cấp. 
 

CAO ĐẲNG NGHỀ MARKETING

Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, quản trị tài chính, quản trị bán hàng, quản trị chiêu thị và quản trị dự án

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
Đảm nhận các công việc quản trị trong các đơn vị kinh tế - xã hội; - Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh 

CAO ĐẲNG LIÊN KẾT CANADA

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh