Tiêu điểm: 
Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO VỀ HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC TẬP TN, THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

Cập nhật: 24-08-2017 - Đăng bởi: Bùi Thành Khoa

Thời gian: 18h thứ 6 ngày 25/8/2017

Địa điểm: Hội trường A7

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh