Tiêu điểm: 
Thông báo sinh viên

Hướng dẫn xem điểm TOEIC cũng như kết quả học tập

Cập nhật: 2017-09-10 - Đăng bởi: Nguyễn Minh Toàn

Hướng dẫn xem điểm TOEIC cũng như kết quả học tập

File word "Hướng dẫn xem kết quả học tập" dành cho sinh viên bao gồm các bước cần thực hiện để xem được bảng điểm. (file đính kèm)

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh