Tiêu điểm: 
Thực tập và Tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp, chuyên đề môn học, nghiên cứu doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp

Cập nhật: 31-08-2017 - Đăng bởi:

Yêu cầu thực hiện

Mẫu hồ sơ thực tập doanh nghiệp

Đề cương viết báo cáo thực tập doanh nghiệp

Đề cương nghiên cứu doanh nghiệp

Đề cương chuyên đề môn học

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

 

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh