Tiêu điểm: 
Thực tập và Tốt nghiệp

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập HK1 (2017 - 2018)

Cập nhật: 02-10-2017 - Đăng bởi: Bùi Thành Khoa

Sinh viên tải danh sách tại đây

20h thứ 4 ngày 04/10/2017 sẽ có lịch hẹn của giảng viên trên web khoa. Sinh viên bắt đầu gặp giảng viên từ thứ 5 ngày 05/10/2017.

 

Các tin liên quan khác
Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh