TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Giới thiệu bộ môn quản trị tác nghiệp
23/06/2019

Tổ Quản Trị Tác Nghiệp – Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong bốn tổ bộ môn được xác lập năm 2005, chịu trách nhiệm xây dựng và thiết kế hoạt động dạy và học một cách đầy đủ, cụ thể theo đúng tiêu chuẩn giáo dục cho sinh viên thuộc cả hai chuyên ngành của khoa là Quản trị Kinh doanh và Quản trị Marketing. Với sự nổ lực không ngừng, luôn hoàn thiện về mọi mặt, tổ Quản Trị Tác Nghiệp đã từng bước đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn giáo dục cũng như có những sáng tạo mới phù hợp cho hoạt động giảng dạy của tổ tại khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ Quản trị tác nghiệp với đội ngũ gồm 20 giảng viên có bề dày kinh nghiệm, yêu nghề, có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản tại các trường, học viện hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài. Trong đó gồm 4 Tiến sĩ, 6 Nghiên cứu sinh, và 10 Th.S.

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Long

Đứng trước xu thế đào tạo theo nhu cầu của xã hội, tổ Quản Trị Tác Nghiệp đã góp phần cùng với khoa Quản trị Kinh doanh đào tạo nên những cử nhân có kiến thức, kỹ năng tốt và thái độ tích cực đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Tổ Quản Trị Tác Nghiệp cũng đã tích cực trong các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp,… để nâng cao tinh thần tự học và tự rèn luyện cho sinh viên nhằm gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Đơn vị liên kết