TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Giới thiệu tổ Quản trị chiến lược
21/06/2019

Tổ Quản Trị Chiến Lược – Khoa Quản Trị Kinh Doanh được thành lập từ năm 2005 cùng với ba tổ bộ môn khác cùng đảm nhiệm hoạt động giảng dạy, đào tạo cho sinh viên của khoa thuộc hai chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh và Quản Trị Marketing. Kể từ đó đến nay, cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM và Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Tổ Quản Trị Chiến Lược ngày càng hoàn thiện về chất lượng và số lượng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ Quản Trị Chiến Lược có tổng số 23 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh trở lên. Trong đó có 1 PGS.TS, 3 TS, 5 NCS, 14 thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

Tổ trưởng: TS. Đàm Trí Cường

Các thành viên trong tổ gồm:

 • Nguyễn Vũ Vân Anh
 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bình
 • ThS. Trần Hoa Phúc Chân
 • ThS. Võ Điền Chương
 • ThS. Đoàn Hùng Cường
 • ThS. Lưu Xuân Danh
 • NCS. Lê Nam Hải
 • ThS. Lương Thị Minh Hương
 • ThS. Nguyễn Thị Hương
 • ThS. Lê Thị Thanh Hường
 • NCS. Đỗ Thị Thanh Huyền
 • TS. Nguyễn Thành Long
 • ThS. Nguyễn Quỳnh Mai
 • ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • NCS. Nguyễn Nguyên Phương
 • NCS. Lê Hoàng Việt Phương
 • ThS. Đặng Minh Thu
 • ThS. Chu Thị Thùy
 • ThS. Lê Thị Thanh Trúc
 • ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 • TS. Nguyễn Thị Vân

Tổ Quản Trị Chiến Lược quản lý các môn học sau:

 1. Quản trị học
 2. Quản trị văn phòng
 3. Đạo đức kinh doanh
 4. Nghiên cứu trong kinh doanh
 5. Giao tiếp kinh doanh
 6. Quản trị chiến lược
 7. Quản trị doanh nghiệp
 8. Kỹ năng phát triển nghề nghiệp
 9. Nghệ thuật lãnh đạo

Tổ Quản Trị Chiến Lược cùng với khoa Quản Trị Kinh Doanh đã đào tạo được nhiều sinh viên có năng lực cao, phẩm chất tốt đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên tự hoàn thiện mình về mọi mặt, Tổ Quản Trị Chiến Lược cam kết đóng góp tích cực vào hoạt động giảng dạy và đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng ngày một cao hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đơn vị liên kết