TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
VPBank tuyển dụng nhân viên
09/10/2021

Ngân Hàng Vp Bank tuyển dụng nhiều vị trí, các bạn sinh viên năm 3,4 hoặc các bạn đã có 1-2 năm kinh nghiệm sau khi ra trường khoa Quản trị kinh doanh muốn ứng tuyển nhân viên vui lòng gửi hồ sơ vào hòm mail: tuyendung@vpbank.com.vn

 

Đơn vị liên kết