Tiêu điểm: 
Hoạt động Đoàn thể

HỘI THAO KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017 (2017-04-09)

Nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo khí thế hăng say phấn khởi cho các sinh viên đang theo học tại Khoa Quản trị kinh doanh. Qua đó động viên khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo, đoàn kết góp phần hoàn tốt nhiệm vụ học tập, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân có thành tích, tạo sự đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện thân thể của sinh viên. Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức chương trình "Hội thao Khoa Quản trị Kinh doanh năm 2017"

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2015 (17-10-2015)

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2015

HỘI THẢO “XU HƯỚNG MARKETING HIỆN ĐẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ MARKETING 2015 (19-03-2015)

Hội trại truyền thống khoa Quản trị Kinh doanh 2014 (14-09-2014)

Địa điểm: Khu Di Tích Lịch sử Xẻo Quít, tỉnh Đồng Tháp.
Thời gian: ngày 13-14 tháng 12 năm 2014.
Quy mô: mở rộng toàn trường.
Tên trại: TRỞ VỀ 2014.

Chung kết cuộc thi  (14-09-2014)

Chung kết cuộc thi  "THỬ TÀI KINH DOANH" lần 3 -2013

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh