Tiêu điểm: 
Thông báo sinh viên

Danh sách giảng viên chấm chuyên đề HK1 (2017 - 2018) (09-10-2017)

Hướng dẫn xem điểm TOEIC cũng như kết quả học tập (2017-09-10)

Hướng dẫn xem điểm TOEIC cũng như kết quả học tập

THÔNG BÁO VỀ HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC TẬP TN, THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC (24-08-2017)

THÔNG BÁO VỀ HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC TẬP TN, THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC (2017-08-11)

THÔNG BÁO VỀ HƯỚNG DẪN CHUNG THỰC TẬP TN, THỰC TẬP DOANH NGHIỆP, CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khoá- Năm học 2017-2018 (2017-08-08)

kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khoá- Năm học 2017-2018

Ngày hội nghề nghiệp sinh viên Tp. Hồ Chí Minh 2017 (2017-06-16)

Ngày hội nghề nghiệp sinh viên Tp. Hồ Chí Minh 2017

"Chinh phục nhà tuyển dụng"

NGÀY HỘI PHỎNG VẤN – TUYỂN DỤNG LẦN 15 - 2017 (2017-05-23)

NGÀY HỘI PHỎNG VẤN – TUYỂN DỤNG LẦN 15 - 2017

Danh sách giảng viên chấm chuyên đề môn học và chuyên đề tốt nghiệp HK2 (2016 - 2017) (15-02-2017)

Hướng dẫn TTTN, KLTN và CDMH cho học kỳ 2 (2016 - 2017) (26-12-2016)

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt xét T08_2016 (15-12-2016)

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh