Tiêu điểm: 
Tuyển thực tập sinh

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đào Tạo Tin Học Long Thành. (14-05-2017)

TB tuyển SV thực tập & SV vừa TN Siêu thị Trang Trí Nội Thất COVI (01-03-2017)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH - WAVESOFT TECHNOLOGY (16-04-2016)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH - WAVESOFT TECHNOLOGY

Tuyển thực tập sinh - Công ty TNHH Đầu tư La Belle (11-11-2015)

Tuyển thực tập sinh - Công ty TNHH Đầu tư La Belle

Tuyển thực tập sinh Công ty Cổ phần Phần mềm Phát triển (PTSOFT JSC) (07-10-2015)

Tuyển SV thực tập, làm việc bán thời gian tại công ty TNHH TM ĐT Thiên Phú (2014-12-25)

Tuyển SV thực tập, làm việc bán thời gian tại công ty TNHH TM ĐT Thiên Phú

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh