Tiêu điểm: 
Thông báo

Thông báo ngày 26/01/2015 (2015-01-26)

Nhắc lại Lịch hẹn của sinh viên của cô Lê Thúy Kiều

Lịch ôn thi tốt nghiệp 2014 cho hệ niên chế (14-09-2014)

MARKETING CĂN BẢN, NCQT5 - NCMK5 - Khóa cũ, TS Nguyễn Văn Thanh Trường, 13h Thứ 5 ngày 11/9, Phòng X12.02

NGHIÊN CỨU MARKETING, NCQT5 - NCMK5 - Khóa cũ, ThS Hồ Trúc Vi, 13h Thứ 6 ngày 12/9, Phòng X10.03

QUẢN TRỊ SX, NCQT5 - Khóa cũ, ThS Nguyễn Thành Long, 13h Thứ 2 ngày 15/9, Phòng X13.2

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG, NCMK5 - Khóa cũ, ThS Trần Phi Hoàng, 7h Thứ 3 ngày 16/9, PhòngV13.04

NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG, TCMK40 - Khóa cũ, ThS Võ Thị Thúy Hoa, 7h Thứ 3 ngày 16/9, PhòngV13.06

,MARKETING CĂN BẢN, TCMK40 - Khóa cũ, ThS Trần Thị Huế Chi, 13h Thứ 3 ngày 16/9, Phòng X12.07

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh