TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – Học kỳ 2 năm 2018-2019
09/06/2019

Sáng ngày ngày 06/06/2019 và ngày 07/06/2019, tại trường đại học Công nghiệp TPHCM, khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức 48 hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh hệ Đại học chính quy và chất lượng cao khóa 11 và các khóa cũ.
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của mỗi sinh viên sau 4 năm miệt mài học tập và rèn luyện tại trường.
Hội đồng bảo vệ khóa luận được thành lập theo quyết định số 1051/QĐ-ĐHCN của Hiệu trường trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh công bố Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc cho phép sinh viên bảo vệ tốt nghiệp, Quyết định thành lập hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh – Thành viên 48 hội đồng họp thống nhất quy định chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Thành viên các hội đồng làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Sinh viên thuyết trình về đề tài khóa luận và trả lời câu hỏi của hội đồng

Ngay sau lễ khai mạc, các Hội đồng tiến hành cho sinh viên các ngành bảo vệ theo đúng quy định. Tại các Hội đồng, sinh viên lần lượt trình bày tóm tắt khóa luận và trả lời các câu hỏi của các thầy cô giáo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, các em sinh viên đã bảo vệ khóa luận đạt kết quả tốt.

Đơn vị liên kết