TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Chương trình tập huấn Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka và Hội nghị khoa học trẻ năm 2019
02/05/2019

– Thời gian: 13h45 ngày 07/05/2019
– Địa điểm: Hội trường E4
– Thành phần: Ban tổ chức, Đại diện lãnh đạo đơn vị, giảng viên và sinh viên quan tâm
– Nội dung: 
– Thông tin về giải thưởng Euréka và Hội nghị Khoa học trẻ năm 2019;
– Hướng dẫn đăng kí hệ thống EasyChair và gửi bài cho Hội nghị khoa học trẻ;
    – Tập huấn viết báo cáo dự thi Giải thưởng Eureka và viết bài báo tham gia Hội nghị khoa học trẻ;
    – Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận;
– Đăng kí tham gia: Đăng kí theo link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ryFvp-hAF2DP6LQbvggZy56cRf1OFWoolD6KOvmtdrw/edit#gid=1507988384

đến 18h00 ngày 06/05/2019

Hướng dẫn đăng ký Hệ thống EasyChair và nộp bài cho Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường
Trưởng tiểu ban thư ký Hội nghị Khoa học trẻ 2019

Huỳnh Công Lực

Đơn vị liên kết