TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019
18/01/2019

Danh Sánh sinh viên tham dự khoá luận tốt nghiệp – học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Các bạn downloal tại đây File tải về

Một số thông tin lưu ý:

  1. Hiện tại, còn một số SV chưa đăng ký tên đề tài KLTN, nên sẽ có một số GV sẽ được phân công hướng dẫn bổ sung SV đợt 2.
  2. Quý Thầy Cô bắt buộc hẹn gặp hướng dẫn SV lần đầu vào tuần trước khi nghỉ Tết (tuần 20 – 27/01/2019):
    • Quý Thầy Cô sử dụng phòng dạy hoặc phòng HĐ nhóm tại Thư viện để hướng dẫn SV (Vui lòng không sử dụng phòng GV tại VP khoa vì khoa trang trí chuẩn bị cho AUN).
    • Nội dung hướng dẫn: Thầy Trường sẽ tập huấn vào 19/01/2019.

Kế hoạch và tiến độ thực hiện các bạn download tại đây: File tiến độ

Đơn vị liên kết