TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách sinh viên thực hiện KLTN và BCTN đợt HK 2 năm học 2019-2020
15/01/2020

Khoa QTKD thông báo các bạn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và báo cáo tốt nghiệp (BCTN) đợt học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo danh sách hiện tại 15/01/2020. Các bạn sinh viên liên hệ GVHD trước khi nghỉ tết để đảm bảo tiến độ KLTN và BCTN.

Link tải danh sách KLTN sinh viên đăng ký bổ sung và cập nhật:

https://bit.ly/383KomD

Link tải danh sách BCTN:

https://bit.ly/388zjkk

Xem lịch hẹn GVHD. Do thời gian nghỉ tết cận do vậy các bạn chủ động liên hệ GVHD qua các kênh email hoặc vào elearning tìm tên giảng viên trong mục chat để liên hệ.

https://bit.ly/3acDA7W

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết