TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
03/11/2018

Hiện nay, nước ta với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sức lao động ngày càng tăng về chất lượng, đặt ra những điều kiện khắt khe cho sinh viên tìm được việc làm. Ngoài những yêu cầu về kiến thức chuyên môn và tay nghề, kỹ năng mềm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tìm kiếm việc làm, công việc và sự phát triển nghề nghiệp của các em sau này. Những kỹ năng cần phải kể đến như: Kỹ năng viết CV-Phỏng vấn, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng cảm nhận nghệ thuật (âm nhạc, hội hoại, nhiếp ảnh)…

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã mở nhiều lớp đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu xã hội về chất lượng của nguồn nhân lực.

Một số hình ảnh đào tạo kỹ năng mềm

Đơn vị liên kết