TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo định hướng KLTN, BCTN và TTDN học kỳ 2 năm học 2019-2020
09/01/2020

Thông báo các bạn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 tập  tại trung hội trường E4 chủ nhật ngày 12/01/2020 để đại diện khoa QTKD phổ biến các nội dung cập nhật về cách thức thực hiện, định hướng đề tài, và phương pháp đánh giá cùng với quý Thầy Cô hướng dẫn KLTN đợt này theo lịch làm việc dự kiến. 

  • 08h00: Định hướng sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Trả lời hỏi đáp thông tin giảng viên – sinh viên
  • 09h30: Định hướng sinh viên thực hiện báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp. Trả lời hỏi đáp thông tin giảng viên – sinh viên

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, BCTN và TTDN do khoa phân công theo điều kiện và sự phù hợp các tiêu chí theo yêu cầu của khoa.

Link tải danh sách: https://bitlylink.com/DOKho

Tên đề tài và định hướng nghiên cứu phù hợp sẽ được xác định sau khi sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn.

Sinh viên sẽ gặp GVHD lần đầu sau khi sinh hoạt định hướng kết thúc dự kiến lúc 10h ngày 12/01/2020, đồng thời cập nhật lịch hướng dẫn theo link: https://bit.ly/2QIy5Xa

 

Đơn vị liên kết