TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Mở lớp vét Anh văn market leader 3 và 4
17/01/2020
Hiện nay khoa QTKD đang mở lớp vét môn:
 
1. Anh văn market leader 3 (market leader intermediate) 
2. Anh văn market leader 4 (market leader upper)
 
Thời gian dự kiến học : 14/02/2020_10/05/2020
 
Vì đây là đợt mở vét cho 2 môn học này, học 50% số tiết, sinh viên nào có nhu cầu học vui lòng liên hệ giáo vụ khoa gấp để được đăng ký học.
Đơn vị liên kết