TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo danh sách sinh viên được chấm và bảo vệ hội đồng khóa luận tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2020-2021
07/06/2021

Khoa QTKD công bố danh sách sinh viên được bảo vệ hội đồng khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên được bảo vệ hội đồng lưu ý thông tin sau:

  • Ngày tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ 28 đến 30 tháng 06 năm 2021.
  • Hình thức bảo vệ trực tuyến qua ứng dụng Zoom và được ghi hình.
  • Sinh viên khi bảo vệ hội đồng yêu cầu mở webcam.
  • Sinh viên bảo vệ KLTN trên webcam yêu cầu sinh viên mặc trang phục chỉnh tề lịch sự.
  • Thời gian bảo vệ dự kiến bắt đầu lúc 7h30 buổi sáng
  • Thông tin chi tiết về danh sách hội đồng công bố ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Danh sách sinh viên được bảo vệ luận văn khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết