TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo định hướng Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2021-2022
03/09/2021

Nhằm chuẩn bị cho các học phần tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2021-2022, khoa QTKD thông tin đến các bạn đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp về buổi buổi hội thảo định hướng:

Thời gian sinh hoạt định hướng hướng dẫn KLTN, BCTN: chủ nhật ngày 05/09/2021 hình thức online sử dụng ứng dụng MS Team theo lịch như sau:

  • 08h00 – 09h30: Định hướng khóa luận tốt nghiệp sinh viên hệ đại học ngành quản trị kinh doanh và ngành Marketing.
  • 09h30 – 10h00: Thầy Cô có hướng dẫn BCTN nghỉ giải lao và chờ sinh viên thực hiện BCTN ổn định.
  • 10h00 – 11h30: Định hướng báo cáo tốt nghiệp sinh viên cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và ngành Marketing. 

Passcode: 5xrvwou

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan đã được cập nhật trên e-learning (ework) theo từng giảng viên hướng dẫn. Bên cạnh đó, tổ chức 2 học phần chung để thông tin và cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho sinh viên như sau:

Thông báo và quản lý chung khóa luận tốt nghiệp HK1 2021-2022

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=2805

Thông báo và quản lý chung báo cáo tốt nghiệp HK1 2021-2022

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/view.php?id=2806

Khoa QTKD thông tin.

Cám ơn các bạn.

Đơn vị liên kết