TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thống báo nhận bằng tốt nghiệp chính thức
22/06/2019


1. Mời tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã xét tốt nghiệp tháng 12/2018 về nhận bằng chính thức

2. Sinh viên nhớ thực hiện khảo sát trước khi đến nhận bằng: 

Đường link: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat

/Hoặc vào website iuh.edu.vn/Sinh viên/Khảo sát sinh viên tốt nghiệpĐơn vị liên kết