TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt học kỳ 2 năm học 2018-2019
14/01/2019

Thông báo sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt học kỳ 2 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019. Khoa thông báo đến sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt học kỳ 2 năm 2018 – 2019 về việc tham gia buổi định hướng hướng dẫn chung khóa luận tốt nghiệp cùng giảng viên vào lúc 13h30 thứ bảy ngày 19 tháng 01 năm 2019 tại hội trường E4.

Kính mời quý Thầy Cô hướng dẫn khóa luận và quý Thầy Cô liên quan cùng tham dự.

Ban chủ nhiệm khoa

Đơn vị liên kết