TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo thực tập doanh nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022
26/06/2021

THÔNG BÁO

Về việc thực tập doanh nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Hiện tại tình hình diễn biến dịch covid 19 vẫn còn phức tạp, BCN khoa QTKD thông báo lịch sinh viên thực tập tạm thời dự kiến bắt đầu từ 19/07/2021, tuy nhiên còn tùy theo tình hình dịch covid-19

Nhằm chuẩn bị tốt và thông tin đầy đủ cho sinh viên và giảng viên hướng dẫn, BCN khoa tổ chức buổi sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp trực tuyến trên ứng dụng MS Team. Tập tin hướng dẫn sử dụng MS Team:

https://bit.ly/35THn9g

Sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp tiến hành 02 đợt vào ngày 09/07/2021

Đợt 1: Sinh viên hệ đại học lúc 13h30 ngày 09/07/2021

Đợt 2: Sinh viên hệ cao đẳng lúc 15h30 ngày 09/07/2021

Sử dụng MS Team code đăng nhập: prcf42i

Một số lưu ý khi tham dự:

  • Sinh viên phải mở webcam và sử dụng mic khi hỏi đáp. Sinh viên cần chuẩn bị máy tính có webcam kèm mic hoặc kết hợp giữa máy tính và smartphone nếu máy tính không có webcam.
  • Sinh viên phải sử dụng hình nền (background) được download theo link sau

https://bit.ly/2SrjW43

  • Trang phục tham dự: trang phục của trường hoặc trang phục lịch sự.
  • Khi đăng nhập vào ứng dụng MS Team yêu cầu sinh viên đặt tên đúng cú pháp để admit tham dự. Cú pháp đăng nhập Zoom: <MSSV>-<TênSV>-<Hệ đào tạo>,

Ví dụ: 17032351-Lê Thị Văn A-Đại học chính quy.

Lưu ý: Sinh viên chỉ được vào hội trường online MS Team khi đăng nhập đúng cú pháp và sử dụng đúng background.

Đơn vị liên kết