TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021
16/06/2020

Thực hiện kế hoạch triển khai thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021, khoa QTKD thông báo:

  • Khóa 13, các bạn sinh viên sẽ tiến hành thực tập doanh nghiệp từ 20/7/2020 và kết thúc sau 8 tuần thực tập tại doanh nghiệp.
  • Sinh viên tiến hành đăng ký thực tập chỗ cô Ánh Mai tại phòng giáo vụ khoa bắt đầu từ 16/06/2020 – 30/06/2020.
  • Lớp học phần sẽ được mở để sinh viên nộp phí từ 06/07/2020 – 09/07/2020.
  • Ngày 10/07/2020 khoa QTKD sẽ thông tin danh sách hướng dẫn, tiến độ, kế hoạch thực tập và sinh viên bắt đầu đăng ký đơn vị thực tập.
  • Sinh viên phải tìm được chỗ thực tập chậm nhất là ngày 15/07/2020.
  • Những nguồn thông tin về doanh nghiệp sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm tư vấn của trường, tham khảo dữ liệu về doanh nghiệp thực tập của các khóa trước tại văn phòng khoa QTKD. Hoặc sinh viên chủ động tự tìm chỗ thực tập.
  • Giáo vụ khoa sẽ hỗ trợ các giấy tờ cần thiết.
  • Dự kiến ngày 17-18/07/2020 tổ chức buổi sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp.

Khoa QTKD thông báo.

Cám ơn các bạn.

Đơn vị liên kết