TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa QTKD lần 3 năm 2021
16/06/2021

Tạo ra diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên, giảng viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Giúp cho giảng viên, sinh viên tiếp cận với các phương pháp NCKH và vận dụng để giải quyết các vấn đề khoa học cũng như thực tiễn. Phát động phong trào NCKH trong sinh viên, giảng viên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian và địa điểm: 7h00 -11h30 ngày 24/06/2021. Trực tuyến qua Zoom (ID và Pass sẽ được BTC thông báo sau khi sinh viên đăng ký)

Quyền lợi khi tham dự: Sinh viên tham dự hội thảo được cộng 2 điểm rèn luyện.

Yêu cầu khi tham dự: Sinh viên tham dự có máy tính hoặc điện thoại có sẵn camera và mic để khi cần có thể giao tiếp vơi BTC.  Sinh viên đăng nhập vào đúng giờ và phải tham dự đầy đủ cho đến khi kết thúc chương trình. Cài đặt background theo yêu cầu của BTC (BTC sẽ gửi email sinh viên theo danh sách đăng ký). Cuối chương trình BTC sẽ chốt danh sách đã tham dự để cộng điểm rèn luyện cho sinh viên.

Link đăng kí tham gia:  

https://forms.gle/a52rrk75mKUBnQCbA

Trân trọng kính mời các bạn học viên, sinh viên quan tâm cùng tham gia buổi hội thảo này và gửi đến chương trình những thành quả nghiên cứu của mình để cùng trao đổi và chia sẻ!

Thông tin về hội thảo sẽ được cập nhật trên Website của khoa QTKD:

http://fba.iuh.edu.vn/vi/ 

Và 2 fanpage khoa QTKD

https://www.facebook.com/quantrikinhdoanhiuh

https://www.facebook.com/DOANKHOAQTKD.IUH

Đơn vị liên kết