TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo V/v đi học trở lại của sinh viên, học viên và Danh sách các lớp học online đợt 4
30/04/2020

Các bạn sinh viên thân mến,

Căn cứ theo thông báo số 36/TB-ĐHCN ngày 29/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Khoa Quản trị kinh doanh thông tin đến các bạn sinh viên như sau:

Đối với các lớp học phần đã triển khai online, thì tiếp tục học online tuần 04/05/2020 và chờ thông báo mới từ nhà trường.

Các lớp sẽ học online đợt 4 bắt đầu từ 04/05/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Danh sách các lớp học phần học online,  bắt đầu từ ngày 04/05/2020. Danh sách các lớp đợt 4

Các học phần KHÔNG triển khai học online sẽ học tập trung tại trường theo lịch đã được cập nhật trong thời khóa biểu của sinh viên, học viên các khóa theo thông báo nhà trường:

  • Sinh viên đại học khóa 14, 15 và cao đẳng khóa 20 sẽ học từ ngày 11/05/2020
  • Sinh viên đại học và cao đẳng các khóa còn lại sẽ học từ ngày 04/05/2020

Đối với các sinh viên đang thực tập doanh nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp/ Báo cáo tốt nghiệp:

  • Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp tiếp tục hoàn thiện bài khóa luận theo tiến độ của khoa QTKD đã thông báo và giảng viên hướng dẫn. Thời gian nộp bài sẽ thông báo thông tin trước ngày 08/05/2020
  • Sinh viên các lớp học phần Thực tập doanh nghiệp, tiến độ cập nhật sẽ được thông báo ngày 05/05/2020

Khoa QTKD thông báo

 

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết