TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020
01/06/2020

Thông báo các bạn sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

Sinh viên đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2019-2020 cập nhật thông tin về hình thức trình bày trước khi nộp theo link

http://fba.iuh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-khoa-luan-tot-nghiep/

Cụ thể mục 2.1 Tài liệu hướng dẫn khóa luận cập nhật thông tin về canh lề.

Cập nhật biểu mẫu Phụ lục 3 in kèm báo cáo và trình giảng viên hướng dẫn xác nhận ký tên trước khi nộp bài.

Các bạn nhập thông tin tên đề tài ghi vào báo cáo nộp tại khoa và xác nhận đã nhập thông tin với GVHD theo link sau:

https://bit.ly/3ciZeqZ

Phụ lục 7 in kèm báo cáo hoàn chỉnh sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng đánh giá KLTN.

Khoa QTKD thông báo.

Đơn vị liên kết