TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về việc đánh giá kết thúc học phần môn học HK2 2020-2021
28/05/2021

Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá tiểu luận kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021. Khoa QTKD thông báo các bạn sinh viên đang học các học phần thuộc khoa QTKD một số lưu ý sau:

Đánh giá kết thúc học phần

  • Học phần mở trên e-learning ework đánh giá tiểu luận cuối kỳ được mở mới độc lập với lớp sinh viên theo học trong học kỳ trên ework.
  • Học phần đánh giá cuối kỳ này chỉ hiển thị trong mục khóa học đang tham gia và nhà của tôi đúng vào ngày đánh giá theo lịch đánh giá của khoa.
  • Cấu trúc học phần đánh giá kết thúc môn bao gồm: ngày đánh giá – mã môn học – tên môn học (Ví dụ: 07062021-07456-Tổ chức quản lý sản xuất).
  • Các bạn sinh viên lưu ý vào đúng lớp học phần đánh giá kết thúc môn để nhận đề bài và làm bài theo thời gian quy định.

Sinh viên có thể sử dụng 2 cách để lấy đề bài tiểu luận và nộp bài

  • Cách 1: máy tính để đăng nhập trên http://ework.fba.iuh.edu.vn. Trong khóa học đang tham gia, các bạn chọn đúng lớp học phần đánh giá theo lịch để lấy đề bài tiểu luận và nộp bài khi hoàn thành theo thời gian quy định.
  • Cách 2: dùng điện thoại hệ điều hành Android hoặc iOs cài ứng dụng moodle trong app store hoặc download tại https://download.moodle.org/mobile. Connect your site: các bạn nhập ework.fba.iuh.edu.vn và gõ id – password bình thường. Vào mục nhà của tôi chọn đúng lớp học phần đánh giá theo lịch để lấy đề bài tiểu luận và nộp bài khi hoàn thành theo thời gian quy định.

Hướng dẫn chung về tiểu luận kết thúc học phần

https://bit.ly/3vZChng

Hướng dẫn nhận đề và nộp bài tiểu luận kết thúc môn học

https://bit.ly/3pCvbTH

Phần chuẩn bị làm bài:

  • Chuẩn bị sẵn giấy làm bài được in theo mẫu của khoa: bấm vào Link để tải mẫu làm bài. Mẫu có thể in theo khổ giấy A4 hoặc dùng bút kẻ theo mẫu.

https://bit.ly/2SCBAkZ

  • Hướng dẫn scan bài làm ứng dụng Camscanner trên Android hoặc iOS

https://bit.ly/2SDLClV

  • Hướng dẫn nộp bài

https://bit.ly/3chpDsb

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành tốt đánh giá kết thúc môn học.

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết