TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng anh cho sinh viên…
29/10/2019
 Khoa Ngoại ngữ kết hợp với IIG tổ chức thi xếp lớp cho SV Chất lượng cao nhập học năm 2019-2020 vào ngày 09/11/2019 và 10/11/2019.
 
            Theo thống kê 2 đợt thi xếp lớp đã tổ chức xong cho tân SV (hệ  đại trà- Đại học khóa 15 và Cao Đẳng khóa 20) thì có khoảng 600 sinh viên không tham gia dự thi. Theo quy định Nhà trường, SV không dự thi xếp lớp thì không được học Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 và không được đăng ký học phần năm 2. Vì sự quan trọng này, Khoa Quản trị kinh doanh:
 
1/ Thông báo đến các em tân sinh viên (hệ đại trà) chưa dự thi xếp lớp xuống đăng ký thi cùng với sinh viên Hệ chất lượng cao:
     + Địa điểm đăng ký:  Khoa Ngoại ngữ.
     +Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 30/10/2019
 
2/ Các sinh viên hệ Chất lượng cao xem Lịch thi trên trang web của Khoa Ngoại ngữ.
 
   (Sinh viên hệ Chất lượng cao không cần đăng ký, danh sách dự thi do Phòng đào tạo cung cấp)
Đơn vị liên kết