TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Định hướng khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp đợt HK2 năm học 2020-2021
16/01/2021

Nhằm chuẩn bị cho các học phần tốt nghiệp đợt học kỳ 2 năm học 2020-2021, khoa QTKD thông tin đến các bạn đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp về buổi buổi hội thảo định hướng:

Thời gian: thứ bảy ngày 23/01/2021 tại hội trường A7 theo lịch như sau:

  • 07h30 – 08h45: Định hướng khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học ngành quản trị kinh doanh.
  • 09h00 – 10h15: Định hướng khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học ngành Marketing.
  • 10h30 – 11h30: Định hướng báo cáo tốt nghiệp sinh viên cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và Marketing.

  • 13h30 – 15h00: Định hướng thực tập doanh nghiệp sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing.

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn được BCN khoa xác nhận, tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan sẽ được cập nhật trên LMS (e-learning) khoa QTKD theo học phần khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp vào 20/01/2021.

Lưu ý: địa chỉ LMS hiện tại khoa theo link: http://ework.fba.iuh.edu.vn

Khoa QTKD thông tin.

Cám ơn các bạn.

Đơn vị liên kết