TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông tin về sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021
10/07/2020

Nhằm chuẩn bị cho học phần thực tập tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2020-2021, khoa QTKD thông tin đến các bạn sinh viên như sau:

  • Khoa tổ chức buổi sinh hoạt định hướng thực tập doanh nghiệp vào lúc 8h00 thứ năm ngày 16/7/2020 tại hội trường E4.
  • Sinh viên đã đăng ký thực tập doanh nghiệp yêu cầu tham dự buổi sinh hoạt định hướng và điền thông tin theo mẫu google form.

https://bit.ly/thuctapDN

  • Thông tin về danh sách phòng học cho buổi hướng dẫn đầu tiên với giảng viên hướng dẫn. Yêu cầu sinh viên tham dự và chuẩn bị kế hoạch cho 8 tuần thực tập tại doanh nghiệp.

Tải về và Xem

Khoa QTKD thông tin.

Cám ơn các bạn.

Đơn vị liên kết