TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông tin về việc đăng ký thực tập doanh nghiệp đợt HK1 năm học 2021-2022
30/04/2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện học phần thực tập doanh nghiệp và theo kế hoạch đào tạo chung khoa quản trị kinh doanh về tiến độ thực hiện các khóa học tốt nghiệp đợt học kỳ 1 năm học 2021-2022. Khoa QTKD thông báo về việc đăng ký học phần thực tập doanh nghiệp như sau:

  • Khoa sẽ mở đăng ký học phần trên ework.iuh.edu.vn theo tiến độ đã được thiết lập (Lưu ý: sinh viên đăng ký đúng các lớp đã mở theo hệ đào tạo)
    • Sinh viên hệ đại trà mở đăng ký từ 8h00 ngày 5/5/2021 đến hết ngày 8/5/2021
    • Sinh viên hệ chất lượng cao mở đăng ký từ 8h00 ngày 9/5/2021 đến hết ngày 12/5/2021
    • Sinh viên hệ cao đẳng QTKD và Marketing mở đăng ký từ 8h00 ngày 13/5/2021 đến hết ngày 16/5/2021
  • Lưu ý: mỗi học phần được thiết lập và thông báo đã đủ khi số lượng sinh viên đăng ký vào lớp đạt 25 sinh viên.
  • Khóa học chỉ được hiển thị trên ework theo đúng thời gian bắt đầu theo link liên kết sau:

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/index.php?categoryid=298

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ giáo vụ khoa QTKD để kịp thời hỗ trợ giải quyết.

Đơn vị liên kết