TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2019 – Đợt 2
09/08/2019

Tải về và Xem

Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi Cao học (Chương trình trong nước)

[Dành cho chương trình Cao học trong nước]

1. Xem hướng dẫn và tải các biểu mẫu: chi tiết.

2. Nộp hồ sơ trực tuyến để xét điều kiện dự thi: tại đây. (Hướng dẫn nộp hồ sơ online: tại đây)

3. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi: tại Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thông tin liên hệ:

Đơn vị liên kết