TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại “Hội nghị khoa học trẻ lần 1 năm 2019”
11/05/2019
http://www.IUH.edu.vn/Resource/Upload2/files/2019/03/kh_hoi_nghi_kh_tre.pdf

Khoa QTKD thông báo để toàn thể sinh viên của khoa đăng ký tham dự.

  • Thời gian nộp bài báo đầy đủ: Trước ngày 15/06/2019
  • Sinh viên có thể tóm tắt và nâng cấp khóa luận tốt nghiệp để viết thành một bài báo hoàn chỉnh.
  • Ngoài ra, những sinh viên đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa có thể nâng cấp đề tài này lên để tiếp tục đăng ký đề tài cấp trường.
  • Quyền lợi sinh viên tham gia: Ngoài những quyền lợi nhận được từ hội nghị cấp trường. Các bài báo đạt yêu cầu sẽ được cộng điểm vào điểm khóa luận tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên!

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết