TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU SINH VÀ VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC
17/09/2019

Nguyễn Ngọc Hiền | Sinh hoạt chuyên đề Tổ cơ sở | 06/09/2019

Vào ngày 06/09/2019, TS. Nguyễn Ngọc Hiền đã trình bày chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu sinh và viết bài báo khoa học”. Nội dung báo cáo tập trung vào 2 vấn đề chính:

  • Chia sẻ về Nghiên cứu sinh: Những nội dung chủ yếu bao gồm cách thưc chuẩn bị các điều kiện để thi đầu vào và những lưu ý trong quá trình học tập để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
  • Một số lưu ý về viết bài báo khoa học: Những lưu ý về cách đặt tên cho bài báo, tính mới của đề tài, lựa chọn tài liệu tham khảo, phương pháp nghiên cứu…

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra rất sôi nổi, với những nội dung rất thực tế từ những trải nghiệm của tác giả.  Nhiều ý kiến thảo luận và phản biện tích cực từ các giảng viên đã làm cho buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và thêm nhiều ý tưởng mới được đề xuất cho buổi sinh hoạt khoa học tiếp theo.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết