TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hội Thảo Chuyên Đề Về Lĩnh Vực Marketing Của Khoa Quản Trị Kinh Doanh
24/01/2019

Với mục đích tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, ngày 21/01/2019 Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về lĩnh vực Marketing. Tại buổi hội thảo này, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã rất vinh dự được đón tiếp PGS.TS – PGS. Sheau-Hwa Chen (Sarah Chen), Phó khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Quốc Gia Đông Hoa, Đài Loan Trao đến cùng tham dự để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học thuật với giảng viên của Khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Tại buổi hội thảo, các giảng viên của khoa Quản Trị Kinh Doanh trình bày nhiều bài tham luận về lĩnh vực Marketing và nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ PGS.TS – PGS. Sheau-Hwa Chen. Thông qua hội thảo này, khoa Quản Trị Kinh Doanh kỳ vọng sẽ giúp giảng viên của tổ bộ môn Marketing và các giảng viên có quan tâm đến lĩnh vực Marketing có thể tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Hơn thế nữa, khoa Quản Trị Kinh Doanh mong muốn các hoạt động giao lưu văn hoá và trao đổi học thuật giữa khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Công Nghiệp TP.HCM và khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Quốc Gia Đông Hoa, Đài Loan ngày càng phát triển hơn trong tương lai để góp phần vào sự nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

Đơn vị liên kết