TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Chia sẻ kinh nghiệm công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS khối ngành kinh tế, QTKD
23/04/2021

Vào lúc 8h00 ngày 16/04/2021, tại Phòng NC3, Khoa Quản trị kinh doanh đã long trọng tổ chức hội thảo cấp khoa “chia sẻ kinh nghiệm công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS khối ngành kinh tế, QTKD”

Hình 1. GS. TS. Võ Xuân Vinh chia sẻ kinh nghiệm công bố bài báo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn mang tính học thuật cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trao đổi kinh nghiệm công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS thuộc khối ngành kinh tế, QTKD. Hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên khối ngành kinh tế, khoa QTKD cách trình bày bài báo và lựa chọn tạp chí có chất lượng, uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS để công bố

Hình 2. Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham dự buổi hội thảo

Đặc biệt, Hội thảo lần này đã mời được diễn giả đầu ngành với nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và công bố bài báo quốc tế trong lĩnh vực kinh tế là GS. TS. Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

Hình 3. Chủ đề buổi Hội thảo

Lĩnh vực chia sẽ và công bố: Lĩnh vực kinh tế nói chung, bao gồm lĩnh vực kinh tế, tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, thương mại, du lịch…

Hình 4. Các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đang trao đổi kinh nghiệm

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của giảng viên và sinh viên của khối ngành Kinh tế nói chung và của khoa QTKD nói riêng, góp phần hỗ trợ và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học và công bố bài báo quốc tế cho giảng viên và sinh viên của khoa QTKD và nhà trường

Hình 5. TS. Nguyễn Thành Long Trưởng khoa Quản trị kinh doanh phát biểu tại buổi hội thảo

Đơn vị liên kết