TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh với giải nghiên cứu khoa học EURÉKA cấp trường 2020
28/09/2020

Căn cứ Quyết định Thành lập Hội đồng chấm giải Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2020 số 1099/QĐ-ĐHCN, ngày 10/9/2020 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2020, phòng QLKH&HTQT đã triển khai Kế hoạch chấm giải Sinh viên NCKH Eureka dự thi lĩnh vực Kinh tế tại phòng Nghiên cứu 01 – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka cấp trường là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên của trường.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên phải trải qua những vòng tuyển chọn khắt khe, được hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao trước khi được tham gia vào vòng phản biện cấp trường.Trong số 04 lĩnh vực dự thi Euréka cấp trường, Kinh Tế là lĩnh vực có số lượng đề tài áp đảo với 10 đề tài và đặc biệt là tất cả 10 đề tài tham dự đều đến từ các nhóm sinh viên thuộc khoa Quản trị kinh doanh.

Hội đồng chấm giải đã đánh giá cao về giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn mà các đề tài mang tới. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra những góp ý nhận xét và khuyến nghị các nhóm tác giả điều chỉnh một số chi tiết để các đề tài hoàn thiện hơn trước khi được lựa chọn tham gia Giải thưởng Euréka cấp thành.

Các thầy cô trong hội đồng chấm giải chụp hình lưu niệm cùng các nhóm tác giả

Đơn vị liên kết