TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách giảng viên khoa
22/06/2019
TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Đàm Trí Cường Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Nguyễn Minh Tuấn PGS. Tiến sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Thị Vân Tiến sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Vũ Vân Anh Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Hoa Phúc Chân Thạc sĩ Giảng viên
6 Lưu Xuân Danh Thạc sĩ Giảng viên
7 Lê Nam Hải Thạc sĩ Giảng viên
8 Nguyễn Mạnh Hải Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Ngọc Hiền Tiến sĩ Trưởng bộ Môn
10 Lương Thị Minh Hương Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
12 Lê Thị Thanh Hường Thạc sĩ Giảng viên
13 Cao Hoàng Huy Thạc sĩ Giảng Viên
14 Đỗ Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên
15 Bùi thành Khoa Thạc sĩ Giảng Viên
16 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Văn Phú Thạc sĩ Giảng viên
18 Lê Hoàng Việt Phương Thạc sĩ Giảng viên
19 Hà Trọng Quang Thạc sĩ Giảng viên
20 Đặng Minh Thu Thạc sĩ Giảng viên
21 Chu Thị Thuỳ Thạc sĩ Giảng viên
22 Nguyễn Minh Toàn Thạc sĩ Giảng viên
23 Lê Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên
24 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sỹ Giảng viên
25 Bùi Văn Quang Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn
26 Nguyễn Văn Thanh Trường Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
27 Ngô Ngọc Minh Tiến sĩ Giảng viên
28 Nguyễn Văn Nhơn Tiến sĩ Giảng viên
29 Vũ Thị Mai Chi Thạc sĩ  Giảng viên
30 Nguyễn Quốc  Cường Thạc sĩ Giảng viên
31 Phùng Tiến Dũng Thạc sĩ Giảng viên
32 Lê Bảo Hân Thạc sĩ Giảng viên
33 Trần Phi Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
34 Phạm Thị Ngọc Hương Thạc sĩ Giảng viên
35 Hà Thị Thanh Minh Thạc sĩ Giảng viên
36 Phan Trọng Nhân Thạc sĩ Giảng viên
37 Trần Anh Quang Thạc sĩ Giảng viên
38 Nguyễn Thị  Ngọc Trâm Thạc sĩ Giảng viên
39 Nguyễn Thị Túc Thạc sĩ Giảng viên
40 Hồ Trúc  Vi Thạc sĩ Giảng Viên
41 Huỳnh Quang Minh Tiến sĩ Giảng viên
42 Phạm Xuân Giang PGS.GVC.Tiến sĩ Giảng Viên
43 Nguyễn Duy Trinh Tiến sĩ Giảng Viên
44 Trần Nguyễn Minh Ái Thạc sĩ Giảng Viên
45 Nguyễn Thị Ngọc  Bình Thạc sĩ Giảng Viên
46 Bùi Thị  Hiền Thạc sĩ Giảng Viên
47 Lê Thị Kim Hoa Thạc sĩ Giảng Viên
48 Huỳnh Đạt Hùng Thạc sĩ Giảng Viên
49 Bùi Huy Khôi Thạc sĩ Giảng Viên
50 Nguyễn Việt Lâm Thạc sĩ Giảng Viên
51 Nguyễn Đức Lộc Thạc sĩ Giảng Viên
52 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ Giảng Viên
53 Nguyễn Nguyên Phương Thạc sĩ Giảng Viên
54 Nguyễn Thu Phương Thạc sĩ Giảng Viên
55 Nguyễn Ái Minh Phương Thạc sĩ Giảng Viên
56 Lâm Sinh Thư Thạc sĩ Giảng Viên
57 Phan Thị Thảo Thạc sĩ Giảng Viên
58 Nguyễn Ngọc  Long Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
59 Nguyễn Thành Long Tiến sĩ Trưởng Khoa
60 Trần Thị Huế Chi Thạc sĩ Giảng viên
61 Đoàn Ngọc Duy Linh Tiến sĩ Giảng viên
62 Lê Văn Tý Tiến sĩ Giảng viên
63 Nguyễn Khánh Bình Tiến sĩ Giảng viên
64 Nguyễn Văn  Bình Thạc sĩ Giảng viên
65 Võ Điền Chương Thạc sĩ Giảng viên
66 Đoàn Hùng  Cường Thạc sĩ Giảng viên
67 Trần Hoàng Giang Thạc sĩ Giảng viên
68 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thạc sĩ Giảng viên
69 Võ Thị Thúy Hoa Thạc sĩ Giảng viên
70 Hồ Nhật Hưng Thạc sĩ Giảng viên
71 Võ Hữu Khánh Thạc sĩ Giảng viên
72 Lê Thúy  Kiều Thạc sĩ Giảng viên
73 Lê Đức Lâm Thạc sĩ Giảng viên
74 Ngô Cao Hoài Linh Thạc sĩ Giảng viên
75 Nguyễn Tấn Minh Thạc sĩ Giảng viên
76 Trần Yến Phượng Thạc sĩ Giảng viên
77 Phạm Văn  Quyết Thạc sĩ Giảng viên
78 Tiếu Phương Quỳnh Thạc sĩ Giảng viên
79 Nguyễn Quỳnh Mai Thạc sĩ Giảng viên
80 Nguyễn Ngọc Thức Tiến sĩ Giảng viên
Đơn vị liên kết