TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Danh sách các lớp Thực tập doanh nghiệp HK1 2021-2022 HỆ CAO ĐẲNG
12/05/2021

Kế hoạch mở đăng ký học phần trên ework.iuh.edu.vn theo tiến độ đã được thiết lập (Lưu ý: sinh viên đăng ký đúng các lớp đã mở theo hệ đào tạo). Sinh viên hệ cao đẳng đăng ký từ 8h00 ngày 13/5/2021 đến hết ngày 16/5/2021

http://ework.fba.iuh.edu.vn/course/index.php?categoryid=300

Danh sách lớp TTDN HK1 2021-2022 hệ cao đẳng

Lưu ý:

  • sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa đăng ký theo lịch đã thông báo.
Đơn vị liên kết