TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018-2019
03/07/2019

Sinh viên nghiên cứu khoa học là một hoạt động học thuật đóng góp nhiều cho sự trưởng thành về kiến thức, dần hình thành khả năng tự lập trong việc khám phá và hoàn thiện tri thức của sinh viên.

Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của khoa Quản trị Kinh doanh là một hoạt động khoa học đã thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Chương trình được dẫn dắt bởi các Giảng viên có thành tích khoa học nổi trội của trường và từ các trường lớn trong thành phố. Chất lượng nghiên cứu của các sinh viên tham dự đã được công nhận là có hàm lượng tri thức cao; có sự nỗ lực và tinh thần học hỏi, tìm tòi rất đáng ghi nhận.

Để  thực hiện được một đề tài khoa học có chất lượng, sinh viên cần nhận thức rõ vai trò của việc nghiên cứu đối với việc học tập và định hướng tương lai. Sinh viên cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc lên kế hoạch học tập và nghiên cứu; xác định mục tiêu rõ ràng, tìm hiểu và lựa chọn cho mình một phương pháp học tập nghiên cứu hiệu quả. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần học cách sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý, chọn lọc những tài liệu phù hợp để tham khảo,…

Khi tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các Giảng viên và nhận được nhiều ưu đãi trong học tập như được cộng điểm khi làm khóa luận, được ưu đãi khi thi tiếp lên cao học, hoặc được tính điểm khoa học nếu sau này làm nghiên cứu sinh.

Mặc dù, hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên của khoa còn non trẻ, nhưng nó đang tạo ra phong trào sôi nổi, gắn kết học tập với nghiên cứu; tạo tiền đề cho việc thừa hưởng tri thức song hành với việc tạo ra tri thức của sinh viên.

Đơn vị liên kết