TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách bộ môn cơ sở ngành
23/06/2019

Tổ Cơ sở – Khoa Quản trị kinh doanh đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn cơ sở ngành của các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing và các chuyên ngành khác của trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Cùng với sự phát triển của Khoa quản trị kinh doanh, Tổ Cơ sở luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng ngày một cao hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Môn Cơ Sở 

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Hiền Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Huỳnh Quang Minh Tiến sĩ Giảng Viên
3 Lê Thị Kim Hoa Tiến sĩ Giảng Viên
4 Nguyễn Duy Trinh Tiến sĩ Giảng Viên
5 Bùi Thị  Hiền Thạc sĩ Giảng Viên
6 Trần Nguyễn Minh Ái Thạc sĩ Giảng Viên
7 Phạm Thị Ngọc Hương Thạc sĩ Giảng Viên
8 Cao Hoàng Huy Thạc sĩ Giảng Viên
9 Nguyễn Việt Lâm Thạc sĩ Giảng Viên
10 Nguyễn Đức Lộc Thạc sĩ Giảng Viên
11 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ Giảng Viên
12 Nguyễn Văn Phú Thạc sĩ Giảng Viên
13 Nguyễn Ái Minh Phương Thạc sĩ Giảng Viên
14 Hà Trọng Quang Thạc sĩ Giảng Viên
15 Phan Thị Thảo Thạc sĩ Giảng Viên
16 Nguyễn Minh Toàn Thạc sĩ Giảng Viên
       
Đơn vị liên kết