ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách giảng viên bộ môn Marketing
23/06/2019

Bộ môn Marketing là một trong bốn bộ môn của  khoa Quản trị Kinh doanh, đào đào tạo các môn học thuộc lĩnh vực Marketing cho Khoa Quản trị Kinh doanh cũng như các khoa khác thuộc trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

Bộ Môn  Marketing

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Bùi Huy Khôi Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Văn Thanh Trường Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Nguyễn Thị Phương Chi Tiến sĩ Giảng Viên
4 Ngô Ngọc Minh Tiến sĩ Giảng viên
5 Bùi Văn Quang Tiến sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Hà Thạch Tiến sĩ Giảng viên
7 Phùng Tiến Dũng Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Bảo Hân Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Phi Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
10 Hà Thị Thanh Minh Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Thị Trúc Ngân Thạc sĩ Giảng viên
12 Phạm Thị Hồng Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
13 Lê Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
14 Phan Trọng Nhân Thạc sĩ Giảng viên
15 Trần Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Thị  Ngọc Trâm Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Thị Phương Trang Thạc sĩ Giảng viên
18 Nguyễn Thị Túc Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn Lê Phương Uyên Thạc sĩ Giảng viên
20 Hồ Trúc  Vi Thạc sĩ Giảng Viên
Đơn vị liên kết