TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Hội thảo kết nối doanh nghiệp khoa Quản trị kinh doanh năm 2018
03/05/2019

Phát triển quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp về nhu cầu đào tạo là sự hợp tác bền vững. Doanh nghiệp sẽ được chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và tuyển dụng nhân viên giỏi từ trường Đại học, còn nhà trường  sẽ cung cấp nguồn nhân lực đáp ưng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Ý thức được tầm quan trọng của sự kết hợp này, khoa QTKD đã tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp với khoa năm 2018. Tại hội thảo tập thể giảng viên, sinh viên sẽ nghe doanh nghiệp đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo, yêu cầu của doanh nghiệp về kỹ năng – kiến thức của sinh viên khi ra trường, …

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lắng nghe ý kiến, mong muốn và giải đáp các thăc mắc của sinh viên khoa QTKD. Các doanh nghiệp tập trung thảo luận để trả lời ý kiến của các em về các kiến thức, kỹ năng và thái độ nào mà sinh viên cần trang bị khi ra trường để có thể làm việc tại doanh nghiệp. Bên cạnh trả lời ý kiến của sinh viên, các doanh nghiệp còn thảo luận với ban chủ nhiệm khoa, giảng viên khoa QTKD trong các ván đề về xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kỹ năng – kiến thức cần bổ sung cho sinh viên và khả năng tiếp nhận sinh viên khoa QTKD đến thực tập và làm việc.

Kết thúc buổi hội thảo BCN khoa QTKD đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ  hợp tác  giữa khoa QTKD-IUH và doanh nghiệp trong các vấn đề chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, góp y xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của DN, tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại DN,…

THE CONFERENCE CLIP

 

TIN NỔI BẬT
Đơn vị liên kết