INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
Announcement of Organizing Plan the 1st Scientific Conference of Young Scientist 2019
03/05/2019

Khoa QTKD thông báo để toàn thể sinh viên của khoa đăng ký tham dự.

  • Thời gian nộp bài báo đầy đủ: Trước ngày 15/06/2019
  • Sinh viên có thể tóm tắt và nâng cấp khóa luận tốt nghiệp để viết thành một bài báo hoàn chỉnh.
  • Ngoài ra, những sinh viên đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa có thể nâng cấp đề tài này lên để tiếp tục đăng ký đề tài cấp trường.
  • Quyền lợi sinh viên tham gia: Ngoài những quyền lợi nhận được từ hội nghị cấp trường. Các bài báo đạt yêu cầu sẽ được cộng điểm vào điểm khóa luận tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên!

Tải về và Xem

Cooperate