INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
INNOVATION - UNITY - HUMANITY
Voluntary Blood Donation Day – March 2019
03/03/2019

Đoàn khoa QTKD phối hợp cùng Trung tâm hiến máu nhân đạo TP. HCM tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.
Điểm rèn luyện: 2 điểm (Cộng trực tiếp khi tham hoạt động)
Điểm thưởng: 1 điểm (Cộng vào cuối học kỳ)
Thời gian: 7h00 – 10h00 ngày 19 tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Ủy ban nhân dân Phường 3, quận Gò vấp
Hỗ trợ: thuốc, sữa, 01 phần ăn: 30.000 đồng, hỗ trợ chi phí đi lại: 30.000 đồng.
Các bạn đăng ký tham gia tại đây:
http://doantn.iuh.edu.vn/login.html

Cooperate