ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách giảng viên bộ môn Marketing
Danh sách giảng viên bộ môn Marketing

Bộ môn Marketing là một trong bốn bộ môn của  khoa Quản trị Kinh doanh, đào đào tạo các môn học thuộc lĩnh vực Marketing cho Khoa Quản trị Kinh doanh cũng như các khoa khác thuộc trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

Bộ Môn Marketing

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Bùi Huy Khôi Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Văn Thanh Trường Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Phùng Thị Hồng Hà PGS. TS Giảng Viên
4 Nguyễn Thị Phương Chi Tiến sĩ Giảng Viên
5 Ngô Ngọc Minh Tiến sĩ Giảng viên
6 Bùi Văn Quang Tiến sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Hà Thạch Tiến sĩ Giảng viên
8 Phùng Tiến Dũng Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Bảo Hân Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Phi Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Việt Lâm Thạc sĩ Giảng Viên
12 Hà Thị Thanh Minh Thạc sĩ Giảng viên
13 Nguyễn Thị Trúc Ngân Thạc sĩ Giảng viên
14 Phạm Thị Hồng Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
15 Lê Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
16 Phạm Đặng Nhật Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
17 Phan Trọng Nhân Thạc sĩ Giảng viên
18 Trần Thu Thảo Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn Thị  Ngọc Trâm Thạc sĩ Giảng viên
20 Nguyễn Thị Phương Trang Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Thị Túc Thạc sĩ Giảng viên
22 Nguyễn Lê Phương Uyên Thạc sĩ Giảng viên
Đơn vị liên kết