ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp
Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

  Tổ Quản trị kinh doanh tổng hợp– Khoa Quản Trị Kinh Doanh được thành lập từ năm 2005 cùng với ba tổ bộ môn khác cùng đảm nhiệm hoạt động giảng dạy, đào tạo cho sinh viên của khoa thuộc hai chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh và Quản Trị Marketing. Kể từ đó đến nay, cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM và Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Tổ Quản trị kinh doanh tổng hợp ngày càng hoàn thiện về chất lượng và số lượng.

Bộ Môn Quản trị kinh doanh tổng hợp

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Đàm Trí Cường Tiến sĩ Trưởng Bộ Môn
2 Nguyễn Thành Long Tiến sĩ Trưởng Khoa
3 Thân Văn Hải Tiến sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Vân Tiến sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Vũ Vân Anh Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thị Ngọc Bình Thạc sĩ Giảng viên
7 Trần Hoa Phúc Chân Thạc sĩ Giảng viên
8 Lưu Xuân Danh Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Nam Hải Thạc sĩ Giảng viên
10 Lương Thị Minh Hương Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
12 Lê Thị Thanh Hường Thạc sĩ Giảng viên
13 Đỗ Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên
14 Phạm Ngọc Kim Khánh Thạc sĩ Giảng viên
15 Nguyễn Quỳnh Mai Thạc sĩ Giảng viên
16 Lê Hoàng Việt Phương Thạc sĩ (NCS) Giảng viên
17 Huỳnh Phương Thảo Thạc sĩ Giảng viên
18 Đặng Minh Thu Thạc sĩ Giảng viên
19 Chu Thị Thuỳ Thạc sĩ Giảng viên
20 Lê Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên

 

Đơn vị liên kết