ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - NHÂN VĂN
Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị nhân sự
Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị nhân sự

Tổ Quản Trị Nhân Sự – Khoa Quản trị Kinh doanh là một trong bốn tổ bộ môn được xác lập năm 2005, chịu trách nhiệm xây dựng và thiết kế hoạt động dạy và học một cách đầy đủ, cụ thể theo đúng tiêu chuẩn giáo dục cho sinh viên thuộc cả hai chuyên ngành của khoa là Quản trị Kinh doanh và Quản trị Marketing. Với sự nổ lực không ngừng, luôn hoàn thiện về mọi mặt, tổ Quản Trị Nhân Sự đã từng bước đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn giáo dục cũng như có những sáng tạo mới phù hợp cho hoạt động giảng dạy của tổ tại khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Bộ Môn Quản trị nhân sự

TT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Thức Tiến sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Long Tiến sĩ Phó trưởng khoa
3 Võ Xuân Vinh GS. TS Giảng viên
4 Trần Nha Ghi Tiến sĩ Giảng viên
5 Trịnh Đoàn Tuấn Linh Tiến sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Quang Vinh Tiến sĩ Giảng viên
7 Nguyễn Văn Bình Thạc sĩ Giảng viên
8 Trần Hoàng Giang Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thạc sĩ Giảng viên
10 Hồ Nhật Hưng Thạc sĩ Giảng viên
11 Võ Hữu Khánh Thạc sĩ Giảng viên
12 Trần Thái Đình Khương Thạc sĩ Giảng viên
13 Lê Thúy  Kiều Thạc sĩ Giảng viên
14 Lê Đức Lâm Thạc sĩ Giảng viên
15 Nguyễn Tấn Minh Thạc sĩ Giảng viên
16 Nguyễn Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Giảng viên
17 Nguyễn Thu Phương Thạc sĩ Giảng viên
18 Phạm Văn  Quyết Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn Thị Minh Thủy Thạc sĩ Giảng viên

 

Đơn vị liên kết